Jak suszarki z pompą ciepła mogą pokonać kryzys energetyczny

Trwały wzrost cen energii elektrycznej na świecie sprawił, że zużycie mediów w branży pralniczej znalazło się w centrum uwagi. Co mogą zrobić właściciele i operatorzy pralni, aby odzyskać swoje marże? Być może odpowiedź jest już w zasięgu. Christine Rush, Global Product Manager Electrolux Professional – Dryers, przygląda się ewolucji technologii pomp ciepła oraz temu, w jaki sposób może ona stanowić klucz do walki z kryzysem energetycznym.

Wykorzystanie pomp ciepła w przemysłowych suszarkach bębnowych

Zastosowanie pomp ciepła w komercyjnych suszarkach bębnowych nie jest nowością. W rzeczywistości technologia ta jest stosowana od ponad czterdziestu lat. Mimo, iż pompy ciepła cieszą się popularnością na całym świecie, zwłaszcza w krajach, w których technologia pomp ciepła jest używana w innych zastosowaniach, takich jak ogrzewanie domowe, wielu specjalistów z branży pralniczej szybko odrzuciło możliwość jej stosowania z kilku przyczyn.

Dla osób prowadzących pralnie komercyjne sukces jest często równoznaczny z wydajnością. Mówiąc prościej, im większa liczba cykli dziennych, tym więcej można zarobić.

Chociaż suszarki z pompą ciepła często zapewniały niższe koszty eksploatacji w porównaniu z suszarkami wywiewnymi zasilanymi gazem lub energią elektryczną, nie były w stanie zapewnić nawet zbliżonych czasów cyklu. W połączeniu z wyższą ceną zakupu, nic dziwnego, że suszarki z pompą ciepła nie zdobyły jeszcze dużej części rynku pralni prywatnych (OPL).

Rosnące koszty energii

W związku z utrzymującym się wzrostem cen na światowych rynkach energii wiele osób zaczyna dwa razy zastanawiać się nad wyborem technologii suszenia. Przez wiele lat 60% szwedzkich komercyjnych instalacji suszarek bębnowych stanowiły suszarki z pompą ciepła. Jednak pod koniec 2022 roku liczba ta wzrosła do 75%. Liczba instalacji wzrosła również we Francji i Niemczech – częściowo dzięki rządowym dotacjom na zrównoważone technologie – a także w innych krajach europejskich. Zaczęliśmy nawet dostrzegać wzrost liczby zapytań w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) oraz w Stanach Zjednoczonych: dwóch regionach o silnej bazie instalacyjnej suszarni wentylacyjnych.

Nie powinno to jednak dziwić. Przecież komercyjne suszarki bębnowe zużywają ponad trzy razy więcej energii niż pralki.

Biorąc pod uwagę, że średni jednostkowy koszt energii elektrycznej wzrósł trzykrotnie w ciągu ostatniego roku, tradycyjny kompromis polegający na wyższym koszcie operacyjnym w zamian za szybsze czasy cyklu w suszarkach wywiewowych uległ osłabieniu.

Jak suszarka z pompą ciepła pozwala oszczędzać energię

Chociaż koszt energii jest bez wątpienia głównym czynnikiem, jest nim również innowacja. Nowoczesne suszarki z pompą ciepła – takie jak urządzenia z Linii 6000 firmy Electrolux Professional – poczyniły znaczne postępy w pokonywaniu głównej bariery utrudniającej masowe wdrożenie: czasu cyklu.

Sekret tkwi w czerpaniu inspiracji z innych zastosowań pomp ciepła. W przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku, w suszarce z pompą ciepła Linii 6000 zastosowano sprężarkę napędzaną przez falownik i zawór elektroniczny w zespole pompy ciepła. Podobnie jak technologia stosowana w klimatyzacji domowej lub pompach ciepła, znacznie zmniejsza wahania temperatury w porównaniu z tradycyjną mechaniczną regulacją zaworów, co skutkuje lepszą kontrolą temperatury i szybszym odprowadzaniem wody.

Technologia ta nie tylko jeszcze bardziej zmniejsza zużycie energii, ale także zmienia kompletnie zasady, jeśli chodzi o czas cyklu. Teraz specjaliści OPL mają dostęp do suszarek z pompą ciepła, które mogą wykonać cykl w 35 minut – zaledwie 5 minut dłużej niż suszarnia wywiewowa i prawie dwa razy szybciej niż tradycyjne suszarki z pompą ciepła.

Wpływ tych dwóch czynników jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o ocenę wydajności. W porównaniu z suszarką z wywiewem, nowa suszarka z pompą ciepła, która pracuje przez 3000 cykli rocznie, zużywa 65% mniej energii rocznie: jest to równowartość rocznego zużycia energii przez trzy tradycyjne domy rodzinne.

W połączeniu z zaledwie pięciominutową różnicą w czasie cyklu, specjaliści OPL nie muszą już wybierać pomiędzy zużyciem energii a wydajnością. Nawet po uwzględnieniu nieco wyższej ceny zakupu suszarki z pompą ciepła, okres zwrotu inwestycji może wynosić zaledwie dwa lata, a niższe koszty eksploatacji i porównywalne czasy cyklu zwracają się wielokrotnie w ciągu dekady lub dłużej.

Jednakże, podczas gdy suszarki z pompą ciepła są obecnie świetną metodą na oszczędność energii, ważne jest, aby wprowadzać tę technologię w ramach ogólnego procesu zarządzania cyklem prania.

Aby jak najlepiej wykorzystać suszarkę z pompą ciepła, musi ona współpracować z pralką komercyjną o wysokiej liczbie obrotów. Pozwoli to zmaksymalizować proces odwirowania wody przed etapem suszenia i zapewni maksymalną wydajność cykli suszenia.

Podczas gdy pralki wysokoobrotowe są normą w wielu krajach, w innych nie są jeszcze domyślnym wyborem. Dlatego każdy, kto rozważa inwestycję w suszarkę z pompą ciepła, powinien również rozważyć swoje pralki, aby zmaksymalizować zarówno oszczędności energii, jak i wydajność.

Wnioski

Świat pralni komercyjnych jest zupełnie inny niż 12 miesięcy temu. Przy wysokich cenach energii w nadchodzącym roku i w dalszej przyszłości, argumenty przemawiające za innowacyjną technologią suszarek z pompą ciepła będą jeszcze silniejsze.