WYPOSAŻENIE PRALNI - MASZYNY PRALNICZE - PRALKI PRZEMYSŁOWE - ELECTROLUX

Współczynnik wirowania G

 

Współczynnik przyspieszenia bębna lub stała oddzielania G określa zdolność odwirowania wody z pranej bielizny i zależy od połaczenia dwóch parametrów: średnicy bębna i prędkości wirowania. Wbrew obiegowej opinii to właśnie współczynnik G, a nie tylko prędkość wirowania jest decydującym parametrem zdolności oddwirowania wody z pranej bielizny. 
Poniżej przedstwiamy tabelę zależności współczynnika G i stopnia odwirowania.
Jak widać po przekroczeniu wspólczynnika G=350 stopień wilgotności zmniejsza się w bardzo znikomym stopniu.